Mae nifer o opsiynau gwahanol ar gyfer chwilio trwy gofnodion, cael copïau o dystysgrifau ac ymchwilio i achau yng Nghaerdydd: