Ar hyn o bryd, nid yw Swyddfa Gofrestru Caerdydd yn gallu ateb ymholiadau dros y ffôn. Nid effeithir ar apwyntiadau wyneb yn wyneb ac mae'r tîm yn dal i ateb ymholiadau a gyflwynir drwy'r we/e-bost.

Copïau o dystysgrifau

Gallwch wneud cais am gopïau o dystysgrifau genedigaethau, priodasau a marwolaethau a gofrestrwyd yng Nghaerdydd ers 1837 (dechrau’r cofnodion swyddogol).

Mae cofnodion Partneriaethau Sifil ar gael ar gyfer 2005 ymlaen.

Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch ar gyfer pob math o gais:

 • math o dystysgrif rydych ei heisiau: genedigaeth, priodas, partneriaeth sifil neu farwolaeth
 • enw neu enwau’r sawl mae’r dystysgrif yn berthnasol iddo / iddynt
 • dyddiad y digwyddiad
 • lleoliad y digwyddiad
 • enwau’r rhieni (os ydych yn gwneud cais am dystysgrif geni)
 • unrhyw wybodaeth berthnasol arall a all ein helpu i ddod o hyd i’r cofnod
Nodwch: Ni allwn ddyroddi copi o dystysgrif ond os ydym yn cadw’r gofrestr sy’n cynnwys y cofnod gwreiddiol. Os nad ydym yn cadw’r cofnod, rhaid ichi wneud cais i’r swyddfa gofrestru sy’n cadw’r cofnod gwreiddiol.
Gallwch wneud cais trwy’r post, dros y ffôn neu ar-lein. Os oes gennych ymholiadau cyffredinol ynghylch tystysgrifau, anfonwch neges e-bost at ymholiadau.tystysgrif@caerdydd.gov.uk

Gwneud cais

  Sylwer: Ni allwn gymryd taliad ar-lein, llenwch y ffurflen a byddwn yn eich ffonio i gymryd taliad drwy ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd.

  Manylion yr enedigaeth

  Manylion rhiant

  ** Mae rhiant yn golygu partner benywaidd y fam a gaiff ei thrin fel rhiant i’r plentyn dan Deddf Embryoleg a Ffrwythloni Dynol 2008.

  Manylion y farwolaeth

  Manylion y briodas

  Manylion y bartneriaeth sifil

  Eich Manylion Cyswllt

  Eich Cyfeiriad

  Dosbarthu

  Gwasanaeth

  Gwasanaeth Arferol: Bydd copïau o dystysgrifau a archebwyd yn cael eu hanfon drwy bost ail ddosbarth cyn 15 diwrnod gwaith yn dilyn gwneud taliad £11.00 y dystysgrif yn llwyddiannus.

  Gwasanaeth Blaenoriaethol: Gellir archebu copïau o dystysgrifau o ddydd Llun i ddydd Gwener a byddant yn cael eu hanfon drwy bost dosbarth cyntaf y diwrnod gwaith nesaf yn dilyn taliad llwyddiannus o £35.00 y dystysgrif.

  Post

  Pris

  £35

  Sylwer: Ni allwn gymryd taliad ar-lein. Byddwn yn eich ffonio i gymryd taliad gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd.

  * Gwybodaeth ofynnol

  Dylech argraffu a llenwi’r ffurflen briodol:

  Cais am dystysgrif geni (41.7kb PDF)

  Cais am dystysgrif marwolaeth (39.7kb PDF)

  Cais am dystysgrif priodas (31.9kb PDF)

  Cais am dystysgrif partneriaeth sifil (180kb PDF)

   

  Cost tystysgrif yw £11 a bydd angen ichi gynnwys archeb bost yn daladwy i Gyngor Caerdydd gyda’ch cais.

  Anfonwch y cais at:

  Swyddfa Gofrestru

  Archifau Morgannwg
  Clos Parc Morgannwg
  Caerdydd
  CF11 8AW

  Byddwn yn dyroddi’r dystysgrif cyn pen 5 diwrnod gwaith.
  Nodwch nad ydym yn derbyn taliadau arian parod.

  Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

  © 2024 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd