Ar hyn o bryd, nid yw Swyddfa Gofrestru Caerdydd yn gallu ateb ymholiadau dros y ffôn. Nid effeithir ar apwyntiadau wyneb yn wyneb ac mae'r tîm yn dal i ateb ymholiadau a gyflwynir drwy'r we/e-bost.

Lleoliadau Cymeradwy

Mae Caerdydd yn ddinas hyfryd ac rydym yn ddigon ffodus i fod â mwy na 20 o leoliadau yn y ddinas a’r cyffiniau sydd wedi’u trwyddedu ar gyfer dathlu priodasau sifil, partneriaethau sifil ac achlysuron eraill.

Mae’r rhain yn amrywio o westai yn y wlad i gestyll hanesyddol, o stadiymau i leoliadau llai a mwy agos-atoch.

Efallai eich bod eisoes wedi meddwl am eich diwrnod priodas perffaith neu efallai yr hoffech gael ychydig o gyngor.

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© 2024 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd