Lleoliadau Cymeradwy

Mae Caerdydd yn ddinas hyfryd ac rydym yn ddigon ffodus i fod â mwy na 40 o leoliadau yn y ddinas a’r cyffiniau sydd wedi’u trwyddedu ar gyfer dathlu priodasau sifil, partneriaethau sifil ac achlysuron eraill.

Mae’r rhain yn amrywio o westai yn y wlad i gestyll hanesyddol, o stadiymau i leoliadau llai a mwy agos-atoch.

Efallai eich bod eisoes wedi meddwl am eich diwrnod priodas perffaith neu efallai yr hoffech gael ychydig o gyngor.

© 2020 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd