Oherwydd yr argyfwng Iechyd presennol bydd ein swyddfa ar gau i’r cyhoedd oni bai bod gennych apwyntiad a drefnwyd ymlaen llaw gyda ni. Ar gyfer unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost atom ar Registrars@cardiff.gov.uk neu ffoniwch ni ar 029 2087 1680/84

Lleoliadau Cymeradwy

Mae Caerdydd yn ddinas hyfryd ac rydym yn ddigon ffodus i fod â mwy na 40 o leoliadau yn y ddinas a’r cyffiniau sydd wedi’u trwyddedu ar gyfer dathlu priodasau sifil, partneriaethau sifil ac achlysuron eraill.

Mae’r rhain yn amrywio o westai yn y wlad i gestyll hanesyddol, o stadiymau i leoliadau llai a mwy agos-atoch.

Efallai eich bod eisoes wedi meddwl am eich diwrnod priodas perffaith neu efallai yr hoffech gael ychydig o gyngor.

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© 2022 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd