Ar hyn o bryd, nid yw Swyddfa Gofrestru Caerdydd yn gallu ateb ymholiadau dros y ffôn. Nid effeithir ar apwyntiadau wyneb yn wyneb ac mae'r tîm yn dal i ateb ymholiadau a gyflwynir drwy'r we/e-bost.

Swyddfa Gofrestru

Oherwydd ail-lleoliad y Swyddfa Gofrestru yn y dyfodol agos, nid oes bellach modd archebu ein hystafelloedd Dewi Sant a Santes Dwynwen.

Lleolir Gwasanaeth Cofrestru Caerdydd yn Neuadd y Ddinas ym Mharc Cathays, Caerdydd. Beth bynnag sydd gennych mewn golwg ar gyfer eich diwrnod arbennig, byddwn yn gwneud popeth y gallwn i fodloni eich dymuniadau.

Neuadd y Ddinas yw canolbwynt un o’r canolfannau dinesig gorau’r DU yng nghanol ardal ag adeiladau, gerddi a rhodfeydd eang, mawreddog. Agorodd Neuadd y Ddinas ym 1906, blwyddyn ar ôl i Gaerdydd ennill ei statws fel dinas. Mae ei gwedd allanol wedi’i cherfio o faen Portland yn arddull y Dadeni.

Gerddi Alexandra

Prif fynedfa Neuadd y Ddinas

Ystafell Dewi Sant

Ystafelloedd seremonïau

Rydym yn cynnig dewis o ystafelloedd seremonïau er mwyn dathlu priodasau a phartneriaethau sifil, seremonïau enwi ac adnewyddu addunedau.

Am seremoni syml â 2 westai’n dystion i gyfnewid addunedau cyfreithiol a modrwyon, gallwch ddewis y Swyddfa Gofrestru yn Neuadd y Ddinas.

Mae’r Swyddfa Gofrestru ar gael rhwng 10am a 10.30am ar ddydd Llun i ddydd Iau ac yn costio £57 (gan gynnwys tystysgrif).

Rydym hefyd yn cynnig dwy ystafell seremonïau hefyd ar flaen Neuadd y Ddinas sy’n edrych dros y lawntiau.

Mae dydd Gwener a dydd Sadwrn yn boblogaidd iawn ar gyfer seremonïau. Archebwch ddigon ymlaen llaw i sicrhau’r dyddiad a’r amser o’ch dewis drwy gysylltu â’r tîm seremonïau ar 029 2087 1684 neu e-bostio seremoniau@caerdydd.gov.uk

Rydym wedi symud

Swyddfa Gofrestru

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg
Caerdydd
CF11 8AW

029 2087 1680

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© 2024 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd