Oherwydd yr argyfwng Iechyd presennol bydd ein swyddfa ar gau i’r cyhoedd oni bai bod gennych apwyntiad a drefnwyd ymlaen llaw gyda ni. Ar gyfer unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost atom ar Registrars@cardiff.gov.uk neu ffoniwch ni ar 029 2087 1680/84

Swyddfa Gofrestru

Lleolir Gwasanaeth Cofrestru Caerdydd yn Neuadd y Ddinas ym Mharc Cathays, Caerdydd. Beth bynnag sydd gennych mewn golwg ar gyfer eich diwrnod arbennig, byddwn yn gwneud popeth y gallwn i fodloni eich dymuniadau.

Neuadd y Ddinas yw canolbwynt un o’r canolfannau dinesig gorau’r DU yng nghanol ardal ag adeiladau, gerddi a rhodfeydd eang, mawreddog. Agorodd Neuadd y Ddinas ym 1906, blwyddyn ar ôl i Gaerdydd ennill ei statws fel dinas. Mae ei gwedd allanol wedi’i cherfio o faen Portland yn arddull y Dadeni.

Gerddi Alexandra

Prif fynedfa Neuadd y Ddinas

Ystafell Dewi Sant

Ystafelloedd seremonïau

Rydym yn cynnig dewis o ystafelloedd seremonïau er mwyn dathlu priodasau a phartneriaethau sifil, seremonïau enwi ac adnewyddu addunedau.

Am seremoni syml â 2 westai’n dystion i gyfnewid addunedau cyfreithiol a modrwyon, gallwch ddewis y Swyddfa Gofrestru yn Neuadd y Ddinas.

Mae’r Swyddfa Gofrestru ar gael rhwng 10am a 10.30am ar ddydd Llun i ddydd Iau ac yn costio £57 (gan gynnwys tystysgrif).

Rydym hefyd yn cynnig dwy ystafell seremonïau hefyd ar flaen Neuadd y Ddinas sy’n edrych dros y lawntiau.

Mae dydd Gwener a dydd Sadwrn yn boblogaidd iawn ar gyfer seremonïau. Archebwch ddigon ymlaen llaw i sicrhau’r dyddiad a’r amser o’ch dewis drwy gysylltu â’r tîm seremonïau ar 029 2087 1684 neu e-bostio seremoniau@caerdydd.gov.uk

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© 2022 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd