Partneriaethau Sifil

Cynhelir partneriaethau sifil gan gofrestrydd partneriaethau sifil ac mae’n rhaid i ddau berson dystio iddynt.

Ar gyfer Partneriaeth Sifil, rhaid i’r cwpl:

  • fod o’r un rhyw
  • bod yn 18 oed neu’n hŷn (neu ddarparu tystiolaeth o gydsyniad os yw un neu’r ddau / ddwy yn 16 neu 17 oed)
  • peidio â bod yn perthyn i’w gilydd
  • peidio â bod mewn priodas neu bartneriaeth sifil sy’n bodoli eisoes.

I drefnu Partneriaeth Sifil yng Nghaerdydd:

  • mae angen ichi gyflwyno hysbysiad o’ch bwriad i gofrestru yn y Swyddfa Gofrestru
  • bydd angen ichi gadw slot amser ar gyfer eich seremoni. Gall hyn fod hyd at ddwy flynedd ymlaen llaw
  • mae angen ichi dalu’r ffi statudol am gyflwyno hysbysiad o fwriad

15 diwrnod clir ar ôl cyflwyno hysbysiad gallwch gofrestru’ch partneriaeth trwy lofnodi dogfen partneriaeth sifil gerbron y cofrestrydd a’ch dau dyst.

Mae hefyd un ffi am ffurfio’r bartneriaeth sifil.

Cewch wybod am gynllunio’ch seremoni.

Nid oes angen ichi gael seremoni i ffurfio partneriaeth sifil. Fodd bynnag, os ydych chi’n bwcio Ystafell Dewi Sant neu un o’n lleoliadau cymeradwy, rydym yn cynnig dewisiadau o seremoni i helpu i wneud y diwrnod yn un arbennig.

Trosi partneriaeth sifil yn briodas

Gallwch drosi’ch partneriaeth sifil yn briodas yn y swyddfa gofrestru.

Cewch dystysgrif priodas, ac arni’r dyddiad y ffurfiwyd eich partneriaeth sifil.

Cewch wybod am gostau trosi partneriaeth sifil yn briodas

Yr hyn y bydd arnoch ei angen

Bydd angen ichi lofnodi datganiad ‘trosi’n briodas’. Gwnewch apwyntiad i wneud hyn gyda’r cofrestrydd arolygol yn y swyddfa gofrestru.

Bydd arnoch angen eich tystysgrif partneriaeth sifil wreiddiol a dull adnabod a dderbynnir.

Trosi’n briodas gyda seremoni

Gallwch ddewis dathlu trosi’ch partneriaeth sifil yn briodas trwy drefnu seremoni gyda ni.

Os ydych chi’n penderfynu bwcio Ystafell Dewi Sant, Ystafell Santes Dwynwen neu un o’n llu o leoliadau cymeradwy, rydym yn cynnig detholiad o seremonïau i gwblhau’ch diwrnod arbennig.

© 2019 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd