Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein gwasanaethau neu’n ein lleoliadau, neu os hoffech drefnu apwyntiad, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Swyddfa Gofrestru
Neuadd y Ddinas
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ND

Gallwch fynd i’r swyddfa o’r fynedfa ochr ar Rodfa’r Brenin Edward VII.

029 2087 1680
029 2087 1684

Oriau Agor
Dydd Llun i Dydd Iau – 8:30am i 4pm
Dydd Gwener – 9am i 4pm

© 2020 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd