Ar hyn o bryd, nid yw Swyddfa Gofrestru Caerdydd yn gallu ateb ymholiadau dros y ffôn. Nid effeithir ar apwyntiadau wyneb yn wyneb ac mae'r tîm yn dal i ateb ymholiadau a gyflwynir drwy'r we/e-bost.

Yng nghanol Canolfan Ddinesig eiconig Caerdydd

Priodasau – Partneriaethau Sifil – Seremonïau Dinasyddiaeth – Seremonïau Enwi

Swyddfeydd hygyrch yng nghanol y ddinas i gofrestru genedigaethau a marwolaethau.

Mae Swyddfa Gofrestru Caerdydd hefyd yn darparu copïau o dystysgrifau.

Seremonïau yng Nghaerdydd

Beth bynnag yw’r achlysur, beth bynnag yw eich steil, mae gan Gaerdydd rywbeth at ddant pawb, o gestyll hanesyddol i leoliadau mwy dethol, a phopeth arall rhyngddynt.

Priodasau yng Nghaerdydd

Cynllunio eich Seremoni

Seremonïau EnwiSeremonïau Dinasyddiaeth | Adnewyddu Addunedau

Lleoliadau

Mae Caerdydd yn ddigon ffodus i gael dros 46 o leoliadau ar draws ac o amgylch y ddinas sydd wedi’u trwyddedu ar gyfer dathlu priodasau sifil, partneriaethau sifil ac achlysuron eraill. Mae’r rhain yn amrywio o westai gwledig i gestyll hanesyddol, stadia i leoliadau boutique mwy personol.

Swyddfa Gofrestru   Lleoliadau Cymeradwy

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© 2024 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd