Oherwydd yr argyfwng Iechyd presennol bydd ein swyddfa ar gau i’r cyhoedd oni bai bod gennych apwyntiad a drefnwyd ymlaen llaw gyda ni. Ar gyfer unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost atom ar Registrars@cardiff.gov.uk neu ffoniwch ni ar 029 2087 1680/84

Slide

Ystafell Dewi Sant

Ystafell brydferth ac urddasol

Mae Ystafell Dewi Sant yn ddelfrydol ar gyfer priodasau mwy gyda seddi ar gael ar gyfer hyd at 50 o westeion.

Mae eil ar gyfer mynediad crand yn yr ystafell, ac mae detholiad o lwon, cerddoriaeth a darlleniadau ar gael.

Mae’r ystafell ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener o 10am tan 3:30pm a dydd Sadwrn o 10am tan 1pm.

Mae dydd Gwener a dydd Sadwrn yn hynod boblogaidd ar gyfer seremonïau. Cadwch eich lle ymlaen llaw mewn da bryd i sicrhau y cewch y dyddiad a’r amser a ffefrir gennych.

Manylion am yr ystafell

Lle ar gyfer: i’w gadarnhau

Dewis llw, cerddoriaeth a darlleniadau

Argaeledd

Dydd Llun i ddydd Gwener, 10am – 3.30pm

Dydd Sadwrn 10am – 1pm

Ffioedd am yr ystafell

Ar gyfer priodas a phartneriaeth sifil yn ystafell Dewi Sant.

Monday to Thursday

£306
  • Fee for marriage ceremony or civil partnership – £295
  • Certificate of marriage or civil partnership – £11

Friday

£346
  • Fee for marriage ceremony or civil partnership – £335
  • Certificate of marriage or civil partnership – £11

Saturday (up to 1pm)

£376
  • Fee for marriage ceremony or civil partnership – £365
  • Certificate of marriage or civil partnership – £11

*Os yw un ohonoch yn ddinesydd y tu allan i Ardal Economaidd Ewropeaidd gall y ffi hysbysu fod yn £47 yr un yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Cysylltwch â ni am gyngor.

A hoffech gadw’r ystafell hon?
“Could I personally thank you all for making our wedding absolutely perfect. The registrars made us feel so special it felt like they were part of the family!”- Mr & Mrs J
“Thank you very much it was a smooth and professional service from booking to ceremony!”- Mrs H
“Super easy, honestly thought it would be more stressful and complicated. You were all very kind and absolutely amazing.”- Mr & Mrs R

© 2021 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd