Ar hyn o bryd, nid yw Swyddfa Gofrestru Caerdydd yn gallu ateb ymholiadau dros y ffôn. Nid effeithir ar apwyntiadau wyneb yn wyneb ac mae'r tîm yn dal i ateb ymholiadau a gyflwynir drwy'r we/e-bost.

Ystafell Santes Dwynwen

Oherwydd ail-lleoliad y Swyddfa Gofrestru yn y dyfodol agos, nid oes bellach modd archebu ein hystafelloedd Dewi Sant a Santes Dwynwen.

Gosgeiddig a syml

Wedi’ haddurno gyda gorffeniad gwyn glân, gyda lle tân hardd.

Mae Ystafell Santes Dwynwen yn lleoliad perffaith ar gyfer seremoni ddethol gyda seddau i hyd at 10 o westeion, mynedfa gydag eil a cherddoriaeth clasurol.

Mae’r ystafell hon ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10am a 3:30pm.

Mae dydd Gwener yn boblogaidd iawn ar gyfer seremonïau. Archebwch ymhell ymlaen llaw er mwyn sicrhau eich dewis ddyddiad ac amser.

Manylion yr ystafell

Capasiti: 10

Mynedfa gydag eil a cherddoriaeth clasurol.

Argaeledd

Dydd Llun i ddydd Gwener – 10am tan 3.30pm

A oes gennych ddiddordeb mewn archebu’r ystafell hon?

Ffioedd yr ystafell

Ar gyfer priodasau a phartneriaethau sifil yn Ystafell Santes Dwynwen.

Dydd Llun i Ddydd Iau

£210
  • Ffi ar gyfer seremoni priodas neu seremoni partneriaeth sifil – £199
  • Tystysgrif priodas neu bartneriaeth sifil – £11

Dydd Gwener

£210
  • Ffi ar gyfer seremoni priodas neu seremoni partneriaeth sifil – £199
  • Tystysgrif priodas neu bartneriaeth sifil – £11
“Staff were brilliant with our kids and also had a sense of humour and didn’t rush anything. Was personal and made us feel very at ease”.- Mr & Mrs P
``We can’t thank you enough for a ceremony we’ll never forget! Thank you!”- Mr & Mrs D
“The staff were amazing before and during the ceremony! Couldn’t have wished for a better service! thank you so much!”- Mr & Mrs A

Mae’r wefan hon wedi’i diogelu gan reCAPTCHA ac mae Polisi Preifatrwydd ac Amodau Gwasanaeth Google yn berthnasol.

© 2024 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd