Sylwer, mae ein swyddfa ar gau i’r cyhoedd yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni dal ar gael i chi gysylltu â ni dros y ffôn a thros e-bost.

© 2020 Swyddfa Gofrestru Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd